Stacks Image 3
Stacks Image 9

Aviserad prishöjning!
Vad kostar det och varför

Styrelsen ansvarar för och måste ta ett helhetsgrepp över föreningens ekonomi och det handlar givetvis om att se över såväl utgiftsposter som intäkter. 

Notera följande:

  • Kortpriserna för klippkort, årskort mm har inte höjts sedan dambastun invigdes 2012. KPI har varit 17 %, ink energipriser (SCB).


  • Ökade energikostnader har nästan fördubblat elpriset, elpriset är den löpande kostnad som till 99% kan knytas till bastuns användande.


  • Bastun kräver bemanning i luckan. Bemanningen kostar ca 160 000 kronor per år och


  • Bastun kräver städning. Städningen kostar ca 145 000 kronor per år


  • Badets hyra till kommunen kostar 240 000 per år och det är till största delen de 6 miljoner kronor det kostade att bygga våra nya bastur som genererar den kostnaden, hyreskostnader indexregleras uppåt.


Hjälp oss:
  • Vad gäller bemanningen så hade vi gärna sett fler medlemmar som kan tänka sig att ta ett fast pass i veckan, mot ett årskort i ersättning, för att hålla nere kostnaderna. Hittills har det dock varit skralt med frivilliga till ett sådant uppdrag förutom de hjältar som idag har fasta pass. Från och med 1 juli gäller följande priser

Bastuavgiften för medlemmar är 50 kronor per besök.

Bastuavgiften för ickemedlemmar är 70 kronor per besök
Endast för medlemmar:

..Klippkort bastu 10 gånger...400 kronor

..Helår bastu ................ ..1 900 kronor

..Halvår bastu..................1 100 kronor

..Kvartal bastu....................700 kronor

Inga kontanter i Paradiset mellan himmel och Öresund
Vi tar inte längre emot kontanter som betalning. Det går däremot att betala med SWISH och de mest förekommande bankkorten. Betalningar sker vid entrén på Anders Folkesons Plats.

Stacks Image 15